wie zijn wij ?

Patricia Goesaert

Ik ben Patricia, in 1996 afgestudeerd als licentiaat in de pedagogische wetenschappen (orthopedagogiek) aan de KUL.

Na een aantal interimopdrachten (begeleidster voor jongvolwassenen met een beperking, studieopdracht in een psychiatrisch centrum en coördinator van een preventief zorgcentrum kind en gezin) ben ik in 2000 gestart in het Centrum Leerlingen Begeleiding (CLB). Van daaruit heb ik ervaring kunnen opdoen in het werken met kinderen en jongeren met leer-, gedrags- en sociaal-emotionele problemen. In het kader van mijn werk op het CLB volgde ik ook een opleiding korte oplossingsgerichte psychotherapie.

Omdat ik in mijn CLB werk steeds meer de nood voelde aan vaardigheden en technieken om aan de slag te gaan met jonge kinderen, ben ik in 2015 gestart met de opleiding spelcounseling. Zo ben ik in groepspraktijk het Bunderbos terecht gekomen. 

Via een schakelprogramma kon ik aansluiten bij de vierjarige opleiding tot integratief psychotherapeut. Ik ben afgestudeerd in juni 2019.

Daarnaast volgde ik ook een jaaropleiding kinderyoga docent bij Amba-Amba. Hierdoor integreer ik vaak yogatechnieken in de individuele therapie met kinderen en jongeren

Omdat ik steeds meer behoefte voelde aan een eigen plekje van waaruit ik mensen kan helpen, ben ik begin 2020 gestart met mijn eigen praktijk het Zwaluwnest.

Naast mijn job en ons gezin met 5 kinderen, heb ik helaas niet veel tijd meer over voor hobby's.  Maar als er wat tijd over is dan hou ik van  yoga, lezen en creatief bezig zijn.

Ik vind het belangrijk om , naast aandacht te hebben voor dingen die moeilijk lopen, vooral ook te kijken naar wat wel goed gaat. Naar sterktes en talenten.

In de begeleiding van kinderen en jongeren vind ik het  essentieel om de ouders en andere betekenisvolle personen te betrekken in het begeleidingsproces.

Bij jonge kinderen werk ik vooral met speltherapie. Dit is een vorm van psychotherapie voor kinderen en jongeren waarin beeldtaal gebruikt wordt om hen vooruit te helpen. Voor deze doelgroep is het soms moeilijk om wat ze voelen en denken onder woorden te brengen. Door middel van spel en beeld krijgt de therapeut voeling met zijn/haar innerlijke leefwereld. Al naargelang de thema’s die vanuit de speltherapie naar voor komen kunnen we daarna vaak ook met andere meer gerichte technieken aan het werk.

Bij de oudere kinderen, jongeren  en volwassenen ga ik op basis van de hulpvraag op zoek naar welke therapievormen (creatieve therapie, yoga en ontspanningstechnieken, ACT,  experientieel …) op dat moment het best aansluiten. 

Ik volgde ook het postgraduaat autisme (Arteveldehogeschool/ autisme centraal) om beter ondersteuning te kunnen bieden bij kinderen, jongeren en volwassenen met (een vermoeden van) een autismespectrumstoornis.

Fien Debaere

Ik ben  Fien, logopediste en orthopedagoge van opleiding. Ik heb meer dan 21 jaar ervaring in het onderwijs (lesgeven, interne leerlingenbegeleiding en 17 jaar CLB) en werk momenteel als orthopedagoog in het buitengewoon secundair onderwijs.   Vanuit die ervaring wil ik met meer tijd en persoonlijke inbreng tieners en jongvolwassenen individueel en in hun context meer intensief helpen.

Vanuit mijn opleiding ‘Oplossingsgericht hulpverlenen en begeleiden’ (Oplossingsgericht centrum en 2-jarige opleiding vanuit CLB- vormingsdienst) en vele navormingen rond diverse leer- en ontwikkelingsstoornissen en studieloopbaanbegeleiding als achtergrond, zet ik in op de sterktes en mogelijkheden van de hulpvrager.

Ik zoek en vind rust en energie in mijn gezin en bij mijn vrienden. Ik houd van yoga en mindfulness, van wandelen, lopen en fietsen, lezen en geniet van een mooi stukje muziek.

werkuren : maandag vanaf 16.30, woensdag vanaf 14 u.