zwaluwnest

zwaluwnest

Het zwaluwnest is een plek waar kinderen, jongeren en volwassenen terug op kracht kunnen komen om op eigen vleugels de uitdagende wereld in te vliegen.

Iedereen heeft momenten in het leven waarop de dingen niet lopen zoals je zou willen.  Dat is op zich niets om je zorgen om te maken, het is onlosmakelijk verbonden met het leven.  Zo'n moment nodigt uit om te groeien. En soms kan het helpen om hierbij wat steun te krijgen.    

Mogen helpen in dit persoonlijke proces is dé bestaansreden van het zwaluwnest.

De naam zwaluwnest is hier wel toepasselijk. We willen een warm en veilig nest bieden waar iedereen zich welkom en veilig voelt. Een plek waar je weer even op krachten kan komen vooraleer je weer de wijde wereld invliegt.

Een zwaluw is een speelse, vrolijke vogel die voluit vertrouwt op zijn eigen vleugels als hij zijn reis naar het zuiden aanvangt.