concreet 

 

  • aanmelden

Je kan je aanmelden op 3 manieren :

- via mail : 

patricia@therapiezwaluwnest.be,

Fien@therapiezwaluwnest.be

Loes@.be

- via telefoon : 0498/10.22.15 (Patricia), 0479/92.97.87 (Fien)

- via het contactformulier op de contact pagina.

Er wordt dan een afspraak gemaakt voor het intakegesprek.

 

  • intakegesprek

Tijdens het intakegesprek luisteren  we naar jullie bezorgdheden en verwachtingen. Wat loopt er moeilijk, wat loopt er juist goed? De hulpvraag wordt zo verhelderd en ik krijg zo ook  meer zicht  op de ruimere situatie. Op die manier proberen we tot een gezamenlijk begeleidingsdoel te komen. Naar gelang de hulpvraag en de leeftijd bekijken we welke therapievorm (Oplossingsgericht werken, speltherapie, creatieve therapie, gesprekstherapie, lichaamsgerichte therapie, ACT...) het best aansluit. We spreken een moment af voor de eerste sessie.

 

  • therapie

Patricia

kinderen :

Er wordt gestart met een aantal individuele sessies. Bij jongere kinderen start ik meestal met speltherapie. Op die manier kan ik hen op een niet bedreigende manier beter leren kennen en een vertrouwensband opbouwen. Na 4 à 5 sessies volgt dan meestal een terugkoppelingsgesprek met de ouders. Er wordt dan samen bekeken hoe de de therapie verder best verloopt : verder speltherapie, een andere therapievorm of een combinatie.

Er is tijdens het proces regelmatig een terugkoppelingsgesprek met de ouders. Het is immers ook heel belangrijk dat de ouders weten waar we mee bezig zijn zodat ze ook thuis kunnen verder ondersteunen.

jongeren :

Bij jongeren werk ik vooral met gesprekstherapie, ACT en creatieve therapie. In overleg met de jongere kunnen er ook gesprekken gepland worden met de ouders.

volwassenen

Ook bij volwassenen werk ik integratief. Op basis van de hulpvraag gaan we  op zoek naar welke therapievorm op dat moment het meest aangewezen is : gesprekstherapie, ACT, creatieve therapie, lichaamsgerichte therapie....

Fien

Begeleiding van tieners en jongvolwassenen.

Jongeren die naar aanleiding van o.a. leerproblemen, gedrags- of opvoedingsproblemen, vragen hebben in verband met o.a. faalangst, leermethode, concentratie, ASS, gedragsmoeilijkheden kunnen bij Fien terecht

Advies en coaching voor ouders .

Fien zoekt samen met jou naar sterktes, kansen en oplossingen op maat van je kind en je rol als opvoeder. 

 

  • overleg met ouders

Wij  vinden het heel belangrijk om samen met de ouders op zoek te gaan hoe ze hun kind het beste kunnen helpen. Het is van belang dat ze het therapieproces ook thuis kunnen ondersteunen. Daarom probeer ik om de 4 à 5 sessies ook een gesprek met de ouders te plannen. Ook tussendoor, bij het ophalen en afhalen van het kind, kan er info uitgewisseld worden. Ik respecteer hier wel steeds ook het beroepsgeheim ten opzichte van de kinderen en jongeren. 

 

  • afsluiten van de therapie

In samenspraak met het kind en de ouders wordt de therapie gradueel afgebouwd.

We vinden het heel belangrijk dat er steeds een afsluitsessie gehouden wordt, zodat het ook voor het kind een afgerond geheel is.